Welkom bij het Kikhuys

Stichting Kik

Stichting KIK (Kracht in kanker) biedt hulp aan mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten in de gemeente
Elburg en omstreken.

Scroll voor de activiteiten naar "Laatste Nieuws" onderaan de pagina.

Wat doen wij

Stichting Kik en Het Kik Huys.

Wat kunt u doen?

Iedereen kan bijdragen.

Organisatie

De Stichting, het bestuur en de statuten.

Contact

Meer informatie, hebt u vragen of opmerkingen?

Kikhuys

Al heeft de dag niets moois gebracht op het eerste gezicht
Ik weet dat zij dan spaart vannacht voor morgen extra licht

Wat
doen
wij

Kanker raakt ons allemaal.
Wanneer kanker in je leven komt, verandert er heel veel. De kans is groot dat u ook iemand kent die deze ziekte heeft of heeft gehad.
Eén op de drie mensen krijgt kanker.

Kik biedt een handreiking bij het zoeken naar mogelijkheden om het dagelijks leven opnieuw vorm te geven en de eigen kracht terug te vinden.

Het KikHuys is een inloophuis waar ruimte, tijd en aandacht wordt geboden voor jouw verhaal. Een veilige en rustige plek waar je lotgenoten kunt ontmoeten, tot rust kunt komen, informatie kunt krijgen of iets ontspannends voor jezelf kunt doen.

Het KikHuys is gevestigd in de binnenstad van Elburg, aan de Vischpoortstraat 26.

  • Activiteiten
  • Professionele voorlichting
  • Inloophuis
  • Lotgenotencontact

Organisatie

De Stichting, het bestuur en de statuten

Stichting Kik

Stichting Kik bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen rol, een eigen verhaal en talenten.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bieden van ondersteuning in de meest ruime zin aan mensen die kanker hebben (gehad) en aan hun familieleden, partners, vrienden en kennissen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een ontmoetingsplaats in de gemeente Elburg waar ontmoeting en uitwisseling van ervaringen kunnen plaatsvinden tussen mensen die met kanker te maken hebben.

Bestuur
Voorzitter: Mw. J. Muller-Sterken
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Mw. L.R. van den Burg

Hier vindt u de statuten

Stichting Kik is ANBI geregistreerd
RSIN: 85 66 76 731
Bank rekeningnummer: NL 65 RABO 0312 8767 50

Wat Kunt u doen?

Doneren kan altijd: NL 65 RABO 0312 8767 50

Activiteiten en laatste nieuws

Lees hier welke activiteiten er worden georganiseerd

Contact

Heeft u een vraag of opmerking, wilt u bijdragen, wij horen het graag.